STIPENDIATER I HAIN STIFTELSER


Stipendiater i Jan Hain Stiftelse för Vetenskaplig Teknisk Forsking inom Miljö och Klimat

Stiftelsen bildades 2022

  STIPENDIATER


Styrelsen i respektive stiftelse utser Stipendiaterna.


  • "STIPENDIER" kan utdelas till enskilda forskare eller forskargrupp för att uppmärksamma och stödja insatser.
  • "PRIS" utdelas vid speciella tillfällen för att visa uppskattning och för att uppmärksamma särskilda insatser.