STIPENDIATER 

STIPENDIATER UTSES GENOM SAMARBETE MELLAN STYRELSER I HAIN STIFTELSER 

&

FAKULTETER VID LUNDS OCH MALMÖ UNIVERSITET


Genom ett samarbete mellan respektive stiftelses styrelse och fakulteter vid Lunds och Malmö Universitet utkristalliseras intressanta forskningsprojekt där individuell bedömning görs av tänkbara stipendiatkandidater och angelägna projekt de är knutna till.


Varje år utses en eller flera stipendiater som tilldelas ett stipendium under festliga former för att deras forskning ska ges möjlighet att ständigt utveckla den vetenskapliga och kliniska medicinska, tekniska och humanistiska forskningen mot nya rön och resultat.Totalt har stiftelserna delat ut 23.540.000 kr fram till och med år 2023.

Stipendiater utses i

Jan Hain Stiftelse

för Vetenskaplig Teknisk Forskning inom Miljö och Klimat

Stipendiater utses i

Jan Hain Stiftelse

för Vetenskaplig Klinisk Medicinsk Forskning

Stipendiater utses i

Inga och John Hain Stiftelse

för Vetenskaplig Medicinsk Forskning

Stipendiater utses i

Inga och John Hain Stiftelse

för Vetenskaplig Humanistisk Forskning

  STIPENDIATER


Styrelsen i respektive stiftelse utser och beslutar om Stipendiaterna.


Det går ej att ansöka om stipendium.  •  "STIPENDIER" utdelas till enskilda   forskare eller forskargrupp för att     uppmärksamma och stödja insatser.
  •  "Pris" utdelas vid speciella tillfällen

           för att visa uppskattning och för att                     uppmärksamma särskilda insatser.