HAIN STIFTELSER

Familjen Hain/Beijer har en lång tradition av filantropi med donationer till vetenskap, kultur och samhälle. Här följer Jan i sin släkts fotspår.

JAN RICHARD ERSKINE HAINNär stadgarna för Inga och John Hain´s stiftelser för Vetenskaplig Medicinsk respektive Vetenskaplig Humanistisk Forskning skrevs i mitten av 1980-talet var tillgångarna bundna i familjebolaget G&L Beijer AB (numera Beijer Ref AB). Jan fick i uppdrag av sina föräldrar att efter deras bortgång starta stiftelserna.


Detta möjliggjordes genom att Jan avstod en inte obetydlig del av sitt moders- och fadersarv. Med start 1994 har årligen delats ut stipendier till forskare som verkar i Malmö/ Lund-regionen.


Jan Hain´s egen stiftelse för Vetenskaplig Klinisk Medicinsk Forskning delade ut stipendier första gången 2013.


Jan Hain donerade 2023 ett betydande belopp för att dels bilda en ny stiftelse:

"Jan Hain Stiftelse för Vetenskaplig Teknisk Forskning inom Miljö och Klimat" och dels för att samtidigt stärka kapitalbasen i de tidigare

tre stiftelserna.

Kapitalet i Hain Stiftelser ökar därmed från ca. 150 MSEK kronor till ca. 430 MSEK. 


Sedan starten 1994 har Inga och John Hain´s båda stiftelser haft en mycket god utveckling.


Även Jan Hain´s stiftelse har haft en gynnsam utveckling sedan starten 2013.


Från de första årens utdelningar 1994 på 40.000 kr, delas år 2023 ut

totalt 2.280.000 kr ur

Hain Stiftelser.


INGA & JOHN HAIN

Jan Hain avgick som ordförande den 21 maj 2024, strax före sin 75-årsdag. Han har verkat som ordförande under de trettio år som gått sedan starten 1994.

Ny ordförande är Tor Hedendahl som tidigare varit vice ordförande.


Jan Hain utnämndes samtidigt till Hedersordförande.

Totalt har stiftelserna delat ut XX.xxx.xx kronor fram till och med år 2024.