HAIN STIFTELSER

Familjen Hain/Beijer har en lång tradition av filantropi med donationer till vetenskap, kultur och samhälle. Här följer Jan i sin släkts fotspår.

JAN RICHARD ERSKINE HAINNär stadgarna för Inga och John Hain´s stiftelser för Vetenskaplig Medicinsk respektive Vetenskaplig Humanistisk Forskning skrevs i mitten av 1980-talet var tillgångarna bundna i familjebolaget G&L Beijer AB (numera Beijer Ref AB). Jan fick i uppdrag av sina föräldrar att efter deras bortgång starta stiftelserna.


Detta möjliggjordes genom att Jan avstod en inte obetydlig del av sitt moders- och fadersarv. Med start 1994 har årligen delats ut stipendier till forskare som verkar i Malmö/Lund-regionen.


Jan Hain´s egen stiftelse för Vetenskaplig Klinisk Medicinsk Forskning - delade ut stipendier första gången 2013.


Under 2022 donerade Jan Hain ett betydande belopp för att stärka dels de tidigare stiftelserna och dels för att samtidigt bilda stiftelsen "Jan Hain Stiftelse för Vetenskaplig Teknisk Forskning inom Miljö och Klimat". 

JAN

HAIN

Sedan starten 1994 har Inga och John Hain´s båda stiftelser haft en mycket god utveckling.


Även Jan Hain´s stiftelse har haft en gynnsam utveckling sedan starten 2013.


Från de första årens utdelningar 1994 på 40.000 kr, delas år 2022

ut totalt 1,6 miljoner kronor ur Hain Stiftelserna.


INGA & JOHN HAIN

Totalt har stiftelserna delat ut mer än 21 miljoner kronor fram till och med år 2022.