Styrelsen för Jan Hain Stiftelse

för Vetenskaplig Teknisk Forskning inom Miljö och Klimat
JAN HAIN, f. 1949. Ordförande. Invald 2022.


TOR HEDENDAHL, f. 1981. Vice ordförande. Invald 2022.

Grundare och driver Artscape Productions AB.


RICKARD AZELIUS, f. 1961. Ledamot. Invald 2022.

Advokat. Delägare Advokatfirman Vinge KB.


PER BERTLAND, f. 1957. Ledamot. Invald 2022.

Ordförande Inwido AB, Ledamot Beijer Ref AB, Lindab AB m.fl.


MAGNUS GENRUP, f. 1969. Ledamot. Invald 2022.

Prefekt vid Institutionen för energivetenskaper, Lunds Tekniska Högskola.Professor i kraftverksteknik.


ANNIKA OLSSON, f. 1962. Ledamot. Invald 2022.

Rektor vid Lunds Tekniska Högskola.

Professor i förpackningslogistik, Institutionen för designvetenskaper.


PER PERSSON, f. 1962. Ledamot. Invald 2023.

Dekan vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds Universitet.

Professor, Centrum för miljö- och klimatvetenskap, CEC.


PEDER KRUSE, f. 1960. Suppleant. Invald 2022.

Förvaltningsansvarig, von Eulers & Partners AB.


ERIK RENSTRÖM, f. 1963. Adjungerad.

Rektor vid Lunds Universitet.

Professor i experimentell endokrinologi. Medicinska fakulteten.


Övriga:


NICLAS EKVALL, f. 1965. Sekreterare. 

Stiftelseansvarig, SEB - Malmö.


PAUL HANSSON, f. 1964. Revisor.

Auktoriserad revisor, Deloitte AB - Malmö.


Styrelsen för Jan Hain Stiftelse 

för Vetenskaplig Klinisk Medicinsk ForskningJAN HAIN,  f. 1949. Ordförande. Invald 2013.


TOR HEDENDAHL, f. 1981. Vice ordförande. Invald 2022.

Grundare och driver Artscape Productions AB.


BODIL ANDERSSON, f. 1971. Ledamot. Invald 2022. [Suppleant 2018–2021.]

Docent. Överläkare i Kirurgi.

Medicinska fakulteten, Lunds Universitet.


ROLAND ANDERSSON, f. 1955. Ledamot.Invald 2013.

Professor. Överläkare i kirurgi.

Medicinska fakulteten, Lunds Universitet.


RICKARD AZELIUS, f. 1961. Ledamot. Invald 2020.

Advokat. Delägare Advokatfirman Vinge KB.


PEDER KRUSE, f. 1960. Ledamot. Invald 2013.

Förvaltningsansvarig, von Eulers & Partners AB.


KRISTINA ÅKESSON, f. 1955. Ledamot. Invald 2021.

Dekanus. Professor. Överläkare i ortopedi.

Medicinska fakulteten, Lunds Universitet.


PER BERTLAND, f. 1957. Suppleant. Invald 2022. [Ledamot 2013–2021.] Ordförande Inwido AB, Ledamot Beijer Ref AB, Lindab AB m.fl.


ERIK RENSTRÖM, f. 1963. Adjungerad. [Ledamot 20182021.]

Rektor vid Lunds Universitet.

Professor i experimentell endokrinologi. Medicinska fakulteten.


Övriga:


NICLAS EKVALL, f. 1965. Sekreterare. 

Stiftelseansvarig, SEB - Malmö.Styrelsen för Inga och John Hain Stiftelse

för Vetenskaplig Medicinsk ForskningJAN HAIN, f. 1949. Ordförande. Invald 1994.


TOR HEDENDAHL, f. 1981. Vice ordförande. Invald 2022.

Grundare och driver Artscape Productions AB.


BODIL ANDERSSON, f. 1971. Ledamot. Invald 2022.

Docent. Överläkare i Kirurgi.

Medicinska fakulteten, Lunds Universitet.


ROLAND ANDERSSON, f. 1955. Ledamot. Invald 2013.

Professor. Överläkare i kirurgi.

Medicinska fakulteten, Lunds Universitet.


RICKARD AZELIUS, f. 1961. Ledamot. Invald 2020.

Advokat. Delägare Advokatfirman Vinge KB.


PEDER KRUSE, f. 1960. Ledamot. Invald 2013.

Förvaltningsansvarig, von Eulers & Partners AB.


KRISTINA ÅKESSON, f. 1955. Ledamot. Invald 2021.

Dekanus. Professor. Överläkare i ortopedi.

Medicinska fakulteten, Lunds Universitet.


PER BERTLAND, f. 1957. Suppleant. Invald 2022. [Ledamot 2013–2021.] Ordförande Inwido AB, Ledamot Beijer Ref AB, Lindab AB m.fl.


ERIK RENSTRÖM, f. 1963. Adjungerad. [Ledamot 20182021.]

Rektor vid Lunds Universitet.

Professor i experimentell endokrinologi. Medicinska fakulteten.


Övriga:


NICLAS EKVALL, f. 1965. Sekreterare.

Stiftelseansvarig, SEB - Malmö.Styrelsen för Inga och John Hain Stiftelse

för Vetenskaplig Humanistisk ForskningJAN HAIN, f. 1949. Ordförande. Invald 1994.


TOR HEDENDAHL, f. 1981. Vice ordförande. Ledamot. Invald 2022.

Grundare och driver Artscape Productions AB.


RIKARD AZELIUS, f. 1961.Ledamot. Invald 2020.

Advokat. Delägare Advokatfirman Vinge KB.


TORBJÖRN FORSLID, f. 1962. Ledamot. Invald 2022.

Professor i Litteraturvetenskap, Språk- och litteraturcentrum. Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet.


PEDER KRUSE, f. 1960. Ledamot. Invald 2013.

Förvaltningsansvarig, von Eulers & Partners AB.


JOHANNES PERSSON, f. 1968.Ledamot. Invald 2018.

Dekan vid humanistiska- och teologiska fakulteterna vid Lunds Universitet. Professor i teoretisk filosofi. Filosofiska institutionen,

Lunds Universitet. 


OLOF SUNDIN, f. 1968. Ledamot. Invald 2022.

Vicedekan vid humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet. Professor i biblioteks- och informationsvetenskap. Institutionen för kulturvetenskaper. 


PER BERTLAND, f. 1957. Suppleant. [Ledamot 2012–2021.]

Ordförande Inwido AB, Ledamot Beijer Ref AB, Lindab AB m.fl.


Övriga:


NICLAS EKVALL, f. 1965. Sekreterare.

Stiftelseansvarig, SEB - Malmö.


Hedersledamot 

KJELL Å MODÉER, f. 1939. [Ledamot 1994–2021.]

Professor emeritus, rättshistoria. Juridiska fakulteten, Lunds Universitet.