Styrelsen för Jan Hain Stiftelse

för Vetenskaplig Teknisk Forskning inom Miljö och Klimat
JAN HAIN, f. 1949. Ordförande. Invald 2022.


TOR HEDENDAHL, f. 1981. Vice ordförande. Invald 2022.

Grundare och driver Artscape Productions AB.


PER BERTLAND, f. 1957. Ledamot. Invald 2022.

Ordförande Inwido AB, Ledamot Beijer Ref AB, Lindab AB m.fl.


RICKARD AZELIUS, f. 1961. Ledamot. Invald 2022.

Advokat. Delägare Advokatfirman Vinge KB.


ANNIKA OLSSON, f. 1962. Ledamot. Invald 2022.

Rektor vid Lunds Tekniska Högskola.

Professor i förpackningslogistik, Institutionen för designvetenskaper.


SVEN LIDIN, f. 1961. Ledamot. Invald 2022.

Dekan vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds Universitet.

Professor, Centrum för analys och syntes.


MAGNUS GENRUP, f. 1969. Ledamot. Invald 2022.

Prefekt vid Institutionen för energivetenskaper, Lunds Tekniska Högskola. Professor i kraftverksteknik. 


PEDER KRUSE, f. 1960. Suppleant. 

Delägare och driver ekonomiska rådgivningsfirman von Eulers & Partners.


ERIK RENSTRÖM, f. 1963. Adjungerad.

Rektor vid Lunds Universitet.

Professor i experimentell endokrinologi. Medicinska fakulteten.


JOHAN PERSSON, f.1980. Sekreterare.

Kontorschef för Carnegie Private Banking i Malmö.


JONAS ROSENGREN, f. 1959. Sekreterare-Bisittare

Private Banker för Carnegie Private Banking i Malmö.


Styrelsen för Jan Hain Stiftelse 

för Vetenskaplig Klinisk Medicinsk ForskningJAN HAIN,  f. 1949. Ordförande. Invald 2013.


TOR HEDENDAHL, f. 1981. Vice ordförande. Invald 2022.

Grundare och driver Artscape Productions AB.


PEDER KRUSE, f. 1960. Ledamot. Invald 2013.

Delägare och driver ekonomiska rådgivningsfirman von Eulers & Partners.


RICKARD AZELIUS, f. 1961. Ledamot. Invald 2020.

Advokat. Delägare Advokatfirman Vinge KB.


KRISTINA ÅKESSON, f. 1955. Ledamot. Invald 2021.

Dekanus. Professor. Överläkare i ortopedi.

Medicinska fakulteten, Lunds Universitet.


ROLAND ANDERSSON, f. 1955. Ledamot. Invald 2013. 

Professor. Överläkare i kirurgi.

Medicinska fakulteten, Lunds Universitet.


BODIL ANDERSSON, f. 1971. Ledamot. Invald 2022. [Suppleant 2018–2021.]

Docent. Överläkare i Kirurgi.

Medicinska fakulteten, Lunds Universitet.


PER BERTLAND, f. 1957. Suppleant. Invald 2022. [Ledamot 2013–2021.] Ordförande Inwido AB, Ledamot Beijer Ref AB, Lindab AB m.fl.


ERIK RENSTRÖM, f. 1963. Adjungerad. [Ledamot 20182021.]

Rektor vid Lunds Universitet.

Professor i experimentell endokrinologi. Medicinska fakulteten.


JOHAN SJÖVALL, f.1963. Sekreterare. [Ledamot 2013–2021.]

Jurist Juridik & Skatter, Private Banking, Region Syd, SEB.Styrelsen för Inga och John Hain Stiftelse

för Vetenskaplig Medicinsk ForskningJAN HAIN, f. 1949. Ordförande. Invald 1994.


TOR HEDENDAHL, f. 1981. Vice ordförande. Invald 2022.

Grundare och driver Artscape Productions AB.


PEDER KRUSE, f. 1960. Ledamot. Invald 2013.

Delägare och driver ekonomiska rådgivningsfirman von Eulers & Partners.


RICKARD AZELIUS, f. 1961. Ledamot. Invald 2020.

Advokat. Delägare Advokatfirman Vinge KB.


KRISTINA ÅKESSON, f. 1955. Ledamot. Invald 2021.

Dekanus. Professor. Överläkare i ortopedi.

Medicinska fakulteten, Lunds Universitet.


ROLAND ANDERSSON, f. 1955. Ledamot. Invald 2013.

Professor. Överläkare i kirurgi.

Medicinska fakulteten, Lunds Universitet.


BODIL ANDERSSON, f. 1971. Ledamot. Invald 2022.

Docent. Överläkare i Kirurgi.

Medicinska fakulteten, Lunds Universitet.


PER BERTLAND, f. 1957. Suppleant. Invald 2022. [Ledamot 2013–2021.] Ordförande Inwido AB, Ledamot Beijer Ref AB, Lindab AB m.fl.


ERIK RENSTRÖM, f. 1963. Adjungerad. [Ledamot 20182021.]

Rektor vid Lunds Universitet.

Professor i experimentell endokrinologi. Medicinska fakulteten.


JOHAN SJÖVALL, f.1963. Sekreterare. [Ledamot 2006–2021.]

Jurist Juridik & Skatter, Private Banking, Region Syd, SEB.Styrelsen för Inga och John Hain Stiftelse

för Vetenskaplig Humanistisk ForskningJAN HAIN, f. 1949. Ordförande. Invald 1994.


TOR HEDENDAHL, f. 1981. Vice ordförande. Ledamot. Invald 2022.

Grundare och driver Artscape Productions AB.


RIKARD AZELIUS, f. 1961.Ledamot. Invald 2020.

Advokat. Delägare Advokatfirman Vinge KB.


PEDER KRUSE, f. 1960. Ledamot. Invald 2013.

Delägare och driver ekonomiska rådgivningsfirman von Eulers & Partners.


JOHANNES PERSSON, f. 1968.Ledamot. Invald 2018.

Dekan vid humanistiska- och teologiska fakulteterna vid Lunds Universitet. Professor i teoretisk filosofi. Filosofiska institutionen,

Lunds Universitet. 


OLOF SUNDIN, f. 1968. Ledamot. Invald 2022.

Vicedekan vid humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet. Professor i biblioteks- och informationsvetenskap. Institutionen för kulturvetenskaper. 


TORBJÖRN FORSLID, f. 1962. Ledamot. Invald 2022.

Professor i Litteraturvetenskap, Språk- och litteraturcentrum. Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet.


PER BERTLAND, f. 1957. Suppleant. [Ledamot 2012–2021.]

Ordförande Inwido AB, Ledamot Beijer Ref AB, Lindab AB m.fl.


JOHAN SJÖVALL, f.1963. Sekreterare. [Ledamot 2006–2021.]

Jurist Juridik & Skatter, Private Banking, Region Syd, SEB.Hedersledamot 

KJELL Å MODÉER, f. 1939. [Ledamot 1994–2021.]

Professor emeritus, rättshistoria. Juridiska fakulteten, Lunds Universitet.