HAIN STIFTELSER

Familjen Hain/Beijer har en lång tradition av filantropi med donationer till vetenskap, kultur och samhälle. Här följer Jan i sin släkts fotspår.

JAN RICHARD ERSKINE HAINNär stadgarna för Inga och John Hain´s stiftelser för Vetenskaplig Medicinsk respektive Vetenskaplig Humanistisk Forskning skrevs i mitten av 1980-talet var tillgångarna bundna i familjebolaget G&L Beijer AB (numera Beijer Ref AB). Jan fick i uppdrag av sina föräldrar att efter deras bortgång starta stiftelserna.


Detta möjliggjordes genom att Jan avstod en inte obetydlig del av sitt moders- och fadersarv. Med start 1994 har årligen delats ut stipendier till forskare som verkar i Malmö/Lund-regionen.


Jan Hain´s egen stiftelse för Vetenskaplig Klinisk Medicinsk Forskning delade ut stipendier första gången 2013.


Jan Hain donerade 2023 ett betydande belopp för att dels bilda en ny stiftelse:

"Jan Hain Stiftelse för Vetenskaplig Teknisk Forskning inom Miljö och Klimat" och dels för att samtidigt stärka kapitalbasen i de tidigare tre stiftelserna.

Kapitalet i Hain Stiftelser ökar därmed från ca. 150 MSEK kronor till ca. 430 MSEK. 


JAN

HAIN

Sedan starten 1994 har Inga och John Hain´s båda stiftelser haft en mycket god utveckling.


Även Jan Hain´s stiftelse har haft en gynnsam utveckling sedan starten 2013.


Från de första årens utdelningar 1994 på 40.000 kr, delas år 2023

ut totalt 2.280.000 kr ur Hain Stiftelser.


INGA & JOHN HAIN

Totalt har stiftelserna delat ut 23.540.000 kronor fram till och med år 2023.